logo
ADVERTISEMENT

Đặc điểm của Biển Đông có ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhiên nước ta là?

Câu hỏi :

Đặc điểm của Biển Đông có ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhiên nước ta là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Đặc điểm của Biển Đông có ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhiên nước ta là nóng, ẩm và chịu ảnh hưởng của gió mùa. Chính vì thế, biển Đông là kho dự trữ nhiệt ẩm khổng lồ, làm cho các khối khí di chuyển qua biển trở nên ấm, ẩm hơn, cung cấp lượng ẩm dồi dào cho đất liền.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT