logo

Văn mẫu 12: Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi)

  • Cảm nhận sau khi đọc Mấy ý nghĩ về thơ :      Phần đầu bài tiểu luận, Nguyễn Đình Thi đã nhắc lại một số định nghĩa về thơ, một số quan niệm về thơ từng được lưu truyền như: thơ là những lời đẹp, thơ là ở những đề tài đẹp, thơ in sâu vào trí nhớ, đầu mối của thơ là ở bên trong tâm hồn con người,...
  • Phân tích tác phẩm Mấy ý nghĩ về thơ của Nguyễn Đình Thi :     Đã là một thi sĩ, không mấy ai không có những suy nghĩ riêng về thơ, được phát biểu dưới dạng này hay dạng khác. Nhìn trên đại thể, đó đều là những suy nghĩ đáng trân trọng. Tuy nhiên, không phải suy nghĩ nào, phát biểu nào cũng gây được sự chú ý rộng rãi, nếu nó không đạt tới một khả năng khái quát cần thiết và không thể hiện được một định hướng sáng tạo rõ ràng, có tính cách tân. Điều đáng nói là khi tham gia phát biểu về thơ, nhiều người rất thích nêu định nghĩa, và cụm từ "thơ là"... thường được nhắc đi nhắc lại. Hẳn họ thật lòng tin rằng định nghĩa về thơ do mình đưa ra là có giá trị của chân lí phổ quát. Sự thực, mọi định nghĩa về thơ chỉ "đúng" một cách tương đối. Trước hết, hãy tạm cho rằng chúng chỉ đúng với trường hợp của người đã phát biểu quan niệm, định nghĩa đó mà thôi.
  • Khái quát nội dung ý nghĩa và đặc sắc nghệ thuật trong tác phẩm Mấy ý nghĩ về thơ : 1. Một số nét về tác giả - Nguyễn Đình Thi (1924 – 2003) sinh tại Luông Pha – bang (Lào), quê gốc ở làng Vũ Thanh (nay là phố Bà Triệu), Hà Nội.