logo
ADVERTISEMENT

Từ nào bị dùng sai trong câu sau? Galileo Galilei là nhà vật lý, toán học và nhà thiên văn học

Câu hỏi :

Từ nào bị dùng sai trong câu sau? 

Galileo Galilei là nhà vật lý, toán học và nhà thiên văn học vĩ đại người Italia đã có những đóng góp quan trọng trong cuộc cách mạng khoa học với những phát minh nổi tiếng, các khám phá đột xuất trong ngành thiên văn học, vật lý học vẫn còn giữ nguyên giá trị cho đến ngày nay.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Dùng từ “đột xuất” mang tính đặc biệt bất ngờ, không lường trước được hay không có trong dự định chưa phù hợp với ngữ cảnh, có thể thay thế bằng từ “tiên phong”.

ADVERTISEMENT