logo
ADVERTISEMENT

Truy vấn hành động là gì? Tại sao cần rất thận trọng khi thực hiện nó?

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi trang 155 (Truy vấn hành động là gì? Tại sao cần rất thận trọng khi thực hiện nó?) Bài 5: Thiết kế truy vấn SGK Tin 11 Cánh Diều.

Câu hỏi: Truy vấn hành động là gì? Tại sao cần rất thận trọng khi thực hiện nó?

Truy vấn hành động

Trả lời ngắn gọn: 

Truy vấn hành động là loại truy vấn trong Microsoft Access cho phép thực hiện các hành động như thêm, sửa, xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, việc sử dụng truy vấn hành động cần rất thận trọng để tránh làm thay đổi hoặc mất dữ liệu quan trọng.

Trả lời chi tiết:

Truy vấn hành động là một loại truy vấn trong Microsoft Access cho phép người dùng thực hiện các hành động như thêm, sửa, xóa dữ liệu trong bảng hoặc truy vấn khác. Truy vấn hành động thường được sử dụng để thực hiện các tác vụ hàng loạt trên dữ liệu, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất.

Việc thực hiện truy vấn hành động cần rất thận trọng vì nó có thể làm thay đổi trực tiếp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu mà không cần xác nhận từ người dùng. Việc sử dụng truy vấn hành động không cẩn thận có thể dẫn đến việc xóa hoặc thay đổi dữ liệu quan trọng, ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu và làm mất dữ liệu. Do đó, trước khi thực hiện truy vấn hành động, người dùng nên sao lưu dữ liệu và xác nhận kỹ các thao tác để tránh xóa hoặc thay đổi dữ liệu không mong muốn.

>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Cánh diều

ADVERTISEMENT