logo
ADVERTISEMENT

Triều đại nào có nhiều tiến sĩ nhất?

Thời Lê sơ, Nho giáo chiếm địa vị độc tôn ; Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế. Ngay sau khi lên ngôi vua Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc tử giám ở kinh thành Thăng Long; ở các đạo, phủ đều có trường công, hằng năm mở khoa thi để tuyển chọn quan lại. Đa số dân đều có thể đi học trừ kẻ phạm tội và làm nghề ca hát. Nhờ vậy giáo dục đã phát triển và Triều đại nhà Lê có nhiều tiến sĩ nhất.


Câu hỏi: Triều đại nào có nhiều tiến sĩ nhất?

A. Trần

B. Lê

C. Lý

D. Hồ

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Lê

Triều đại nhà Lê có nhiều tiến sĩ nhất.

>>> Tham khảo: Bia tiến sĩ được xây dựng để làm gì?


Giải thích của giáo viên Toploigiai lí do chọn đáp án B

Sau khi đánh bại quân Minh, Lê Lợi (Lê Thái Tổ) lên ngôi Hoàng đế, khôi phục lại nước Đại Việt, tổ chức bộ máy chính quyền hoàn thiện thể hiện tính quân chủ chuyên chế cao độ

Triều đại nào có nhiều tiến sĩ nhất

Triều đại nhà Lê có nhiều tiến sĩ nhất vì nhờ sự phát triển của giáo dục, cụ thể ngay sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ đã cho dựng lại Quốc tử giám ở Thăng Long, mở trường học ở các lộ. Ở các đạo, phủ đều có trường công. Nội dung thi cử là các sách của đạo Nho. Nhà nước tuyển chọn người giỏi, có đạo đức để làm thầy giáo. Thời Lê sơ (1428 - 1527) tổ chức được 26 khoa thi tiến sĩ, lấy đỗ 989 tiến sĩ, 20 trạng nguyên. Riêng thời vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) tổ chức được 12 khoa thi tiến sĩ, lấy đỗ 501 tiến sĩ, 9 trạng nguyên.

Với số lượng tiến sĩ lớn như vậy, nhà Lê đã cho dựng bia Tiến sĩ trong văn miếu nhằm: Ghi danh những người có trí thức tài giỏi đỗ đạt trong các kì thi; Cổ vũ, khuyến khích hoạt động học tập, thi cử trong nhân dân; Tạo điều kiện để thu hút các bậc nhân tài, tri thức giỏi tham gia vào việc đóng góp và xây dựng, bảo vệ đất nước; Minh chứng cho việc học rộng tài cao của các sĩ tử. Đây là để kích thích những người thi, luôn khát khao để thành công đỗ đạt; Để những người đời sau, có thể tưởng nhớ đến những người đi trước.


Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về Nhà Lê

Câu 1. Lê Lợi lên ngôi vua vào năm nào?

A. 1428.

B. 1248.

C. 1482.

Đáp án: A

Câu 2. Vì sao nói vua có uy quyền tuyệt đối?

A. Vì vua là người trực tiếp Tổng chỉ huy quân đội.

B. Vì vua là người đứng đầu đất nước.

C. Vì vua là người điều hành đất nước.

Đáp án: A

Câu 3. Bản đồ đầu tiên của nước ta có tên là gì?

A. Bản đồ Việt Nam.

B. Bản đồ ĐạiViệt.

C. Bản đồ Hồng Đức.

Đáp án: A

Câu 4: Ai là người căn dặn các quan trong triều: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ”.

A. Lê Thái Tổ

B. Lê Thánh Tông

C. Lê Nhân Tông

D. Lê Hiển Tông

Đáp án: B

Câu 5: Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào?

A. Lê Thái Tổ

B. Lê Thái Tông

C. Lê Thánh Tông

D. Lê Nhân Tông

Đáp án: C

Câu 6: Quân đội Lê sơ được phiên chế thành những bộ phận nào?

A. Cấm quân và bộ binh

B. Bộ binh và thủy binh

C. Quân triều đình và quân địa phương

D. Cấm quân và quân ở các lộ

Đáp án: C

-------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn câu trả lời chính xác và giải thích chi tiết cho câu hỏi Triều đại nào có nhiều tiến sĩ nhất? Hi vọng cùng với một số câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về nhà Lê sẽ giúp các bạn học tập tốt hơn. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo. 

ADVERTISEMENT