logo

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 3 Thực hành: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm (có đáp án)

Tổng hợp các câu hỏi Trắc nghiệm Công nghệ 12  Bài 3: Thực hành: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm có đáp án đầy đủ và chính xác nhất bám sát nội dung Sách mới Công nghệ 12

 Bài 3: Thực hành: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 3 có đáp án

Câu 1: Loại tụ điện nào chỉ sử dụng cho điện một chiều và phải mắc đúng cực?

A. Tụ hóa

B. Tụ xoay

C. Tụ giấy

D. Tụ gốm

Câu 2: Trên một tụ điện có ghi 160V−100μF. Các thông số này cho ta biết điều gì?

A. Điện áp định mức và trị số điện dung của tụ điện

B. Điện áp định mức và dung kháng của tụ điện

C. Điện áp đánh thủng và dung lượng của tụ điện

D. Điện áp cực đại và khả năng tích điện tối thiểu của tụ điện

Câu 3: Vạch thứ tư trên điện trở có bốn vòng màu có ghi màu kim nhũ thì sai số của điện trở đó là:

A. 2%

B. 10%

C. 5%

D. 20%

Câu 4: Cuộn cảm được phân thành những loại nào?

A. Cuộn cảm cao tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm âm tần

B. Cuộn cảm cao tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm hạ tần

C. Cuộn cảm thượng tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm âm tần

D. Cuộn cảm thượng tần, cuộn cảm trung tần, cuộn cảm hạ tần

Câu 5: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: nâu, xám, vàng, xanh lục. Trị số đúng của điện trở là:

A. 18 × 104Ω ± 1%

B. 18 × 104Ω ± 0.5%

C. 18 × 103Ω ± 1%

D. 18 ×103Ω ± 0.5

Câu 6: Loại tụ điện nào không thể mắc được vào mạch điện xoay chiều?

A. Tụ hóa

B. Tụ xoay

C. Tụ giấy

D. Tụ gốm

Câu 7: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: cam, vàng, xanh lục, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở là:

A. 34 × 102KΩ ± 5%

B. 34 × 106Ω ± 0,5%

C. 23 × 102KΩ ± 5%

D. 23 × 106Ω ± 0,5%

Câu 8: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: cam, đỏ, vàng, ngân nhũ. Trị số đúng của điện trở là:

A. 32 x 104 Ω ± 10%

B. 32 x 104 Ω ± 1%

C. 32 x 104 Ω ± 5%

D. 32 x 104 Ω ± 2%

Câu 9: Một điện trở có giá trị 56 x 109Ω ± 10%. Vạch màu tương ứng theo thứ tự là:

A. Xanh lục, xanh lam, tím, kim nhũ

B. Xanh lục, xanh lam, trắng, ngân nhũ

C. Xanh lam, xanh lục, tím, ngân nhũ

D. Xanh lam, xanh lục, trắng, kim nhũ

Câu 10: Một điện trở có giá trị 72x108 Ω ±5%. Vạch màu tương ứng theo thứ tự là:

A. Xanh lục, đỏ, ngân nhũ

B. Tím, đỏ, xám, ngân nhũ

C. Xanh lục, đỏ, xám, kim nhũ

D. Tím, đỏ, xám, kim nhũ

icon-date
Xuất bản : 30/11/2022 - Cập nhật : 03/07/2023