logo

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 29 Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ (có đáp án)

Tổng hợp các câu hỏi Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ có đáp án đầy đủ và chính xác nhất bám sát nội dung Sách mới Công nghệ 12

Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 29 Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ (có đáp án)

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây là của mạng điện phân xưỡng sản xuất nhỏ

A. Có một máy biến áp riêng cấp chung cho cả mạng động lực và chiếu sáng.

B. Có nhiều máy biến áp riêng cấp hệ thống mạng động lực và chiếu sáng.

C. Không có trạm biến áp riêng, điện năng lấy từ dây hạ áp gần nhất.

D. Cả 3 đều sai

Câu 2: Thiết bị nào sau đây thuộc loại thiết bị tiêu thụ điện :

A. Cầu chì

B. Động cơ điện xoay chiều 3 pha

C. Cầu dao chống giật

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ có những đặc điểm nào sau đây:

A. Tải phân bố thường tập trung.

B. Dùng một máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp380/220V

C. Mạng chiếu sáng cũng được cấp từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất.

D. Tất cả đều đúng

Câu 4: Nguyên lý làm việc của mạng điện sản xuất qui mô nhỏ:

A. Từ tủ máy biến áp → tủ phân phối → tủ động lực và tủ chiếu sáng.

B. Từ tủ động lực và tủ chiếu sáng → tủ phân phối → tủ máy biến áp

C. Từ tủ phân phối → tủ máy biến áp → tủ động lực và tủ chiếu sáng.

D. Từ tủ máy biến áp → tủ động lực và tủ chiếu sáng → tủ phân phối

Câu 5: Để đảm bảo tính liên tục và chất lượng, cần phải thực hiện những chỉ tiêu nào?

A. Chỉ tiêu tần số (50Hz).

B. Chỉ tiêu điện áp ± 5%.

C. Đảm bảo tính kinh tế và đảm bảo an toàn

D. Cả 3 câu trên

icon-date
Xuất bản : 30/11/2022 - Cập nhật : 03/07/2023