logo
ADVERTISEMENT

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 21 Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần (có đáp án)

Tổng hợp các câu hỏi Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần có đáp án đầy đủ và chính xác nhất bám sát nội dung Sách mới Công nghệ 12

Bài 21: Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 21 Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần

Câu 1: Đặc điểm của tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất là

A. Cùng biên độ.           

B. Cùng pha      

C. Cùng tần số.

D. Cùng tần số, biên độ.

Câu 2: Ở mạch khuếch đại công suất (đẩy kéo )nếu một tranzito bị hỏng là

A. Mạch hoạt động trong nửa chu kỳ.   

B. Mạch vẫn hoạt động bình thường.

C. Mạch ngừng hoạt động.           

D. Tín hiệu không được khuyếch đại.

Câu 3: Máy tăng âm thực hiện nhiệm vụ khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để phát ra loa là khối

A. Mạch khuếch đại công suất.                

B. Mạch tiền khuếch đại.

C. Mạch âm sắc

D. Mạch khuếch đại trung gian.

Câu 4: Tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất trong máy tăng âm là

A. Tín hiệu cao tần.     

B. Tín hiệu âm tần.   

C. Tín hiệu trung tần.

D. Tín hiệu ngoại sai

ADVERTISEMENT