logo

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 12 Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito (có đáp án)

Tổng hợp các câu hỏi Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito có đáp án đầy đủ và chính xác nhất bám sát nội dung Sách mới Công nghệ 12

Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito

Câu 1: Chức năng mạch tạo xung là:

A. Biến đổi năng lượng của dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều

B. Biến đổi năng lượng của dòng điện một chiều thành năng lượng dao động điện

C. Biến đổi năng lượng của dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều

D. Biến đổi năng lượng dao động điện thành năng lượng của dòng điện một chiều

Câu 2: Mạch tạo xung đa hài tự dao động là :

A. Mạch điện tử tạo ra các xung có dạng hình vuông lặp lại theo chu kì và có hai trạng thái cân bằng không ổn định.

B. Mạch điện tử tạo ra các xung có dạng hình chữ nhật lặp lại theo chu kì và có hai trạng thái cân bằng không ổn định.

C. Mạch điện tử tạo ra các xung có dạng hình vuông lặp lại theo chu kì và có hai trạng thái cân bằng ổn định.

D. Mạch điện tử tạo ra các xung có dạng hình chữ nhật lặp lại theo chu kì và có hai trạng thái cân bằng ổn định.

Câu 3: Cấp nguồn cho mạch hoạt động nằm ở bước nào trong bài thực hành?

A. Bước 1

B. Bước 2

C. Bước 3

D. Bước 4

Câu 4: Làm thế nào để biến đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng?

A. Thay trị số điện dung của một trong hai tụ điện C1, C2

B. Thay trị số điện trở của một trong hai điện trở R1, R2

C. Câu A và B đều đúng

D. Câu A và B đều sai

Câu 5: Mạch dao động đa hài dùng tranzito thực hiện ở bước nào trong phần thực hành?

A. Bước 1

B. Bước 2

C. Bước 3

D. Bước 4

icon-date
Xuất bản : 30/11/2022 - Cập nhật : 03/07/2023