logo

Trả lời câu hỏi Which class are you in?

Trong giao tiếp với bạn bè hoặc người thân, chúng ta thường hay gặp câu hỏi “which class are you in?” dùng để hỏi “bạn học lớp nào?”. Nếu không nắm chắc kiến thức, bạn rất dễ trả lời sai. Dưới đây là các cách trả lời và một số cấu trúc tương tự mà Toploigiai tổng hợp được, cùng tham khảo nhé!


Trả lời câu hỏi Which class are you in?

Câu hỏi: 

Which class are you in? (Bạn học lớp nào?)

Trả lời: 

I am in class 6C (tôi học lớp 6C)

Một số cách hỏi khác cùng nghĩa như:

- Which grade are you in? (Bạn họp lớp/khối nào?)

I am in grade 6 (Tôi học lớp/khối 6)


Ôn tập ngữ pháp câu hỏi về trường, khối, lớp

* Cấu trúc câu hỏi về trường:

- Câu hỏi:    Which(= What) school + do/does + S + go to?

- Trả lời:    S + go/ goes + tên (trường) + school.

Chú ý:

- Khi S là I/you/we/they:

+ Câu hỏi: Which(= What) school + do + you/we/they + go to?

+ Trả lời: I/we/they + go + tên (trường) + school.

- Khi S là He/she/it:

+ Câu hỏi: Which(= What) school + does + He/she/it + go to?

+ Trả lời: He/she/it + goes + tên (trường) + school.

Ví dụ:

- Which school do you go to? – I go to Le Van Tam school.

-  Which school does she go to? – She goes to Nguyen Trai school.

* Cấu trúc câu hỏi về khối, lớp:

- Cấu trúc: Which grade/class + be + S + in?

- Trả lời:    S + be + in + grade + số (lớp)

                 S + be + in + class + số (lớp)/ tên (lớp)

Trả lời câu hỏi Which class are you in?

Lưu ý: Class và grade có nghĩa khác nhau: 

+ Class chỉ lớp học cụ thể

+ Grade chỉ khối học nói chung

Tuy nhiên, nếu vẫn đang trong cuộc hội thoại đó và bạn hỏi ngược lại là “What about you?” thì chúng ta có thế trả lời bao gồm cả 2 ý là “I'm in grade 6, class 6B "

Ví dụ: Một số cách hỏi về lớp, khối:

- Câu hỏi với S là số nhiều:

+ Which grade are they in?

They are in grade 6

+ Which class are they in?

They are in class 6 C

- Câu hỏi với S là số ít:

+ Which grade is she in?

She is in grade 6

+ Which class is he in?

He is in class 6C


Bài tập vận dụng

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Bài 1:

A: Which ____ are you in?

B: I am in____6A. What about you?

A: I am in____6,_____6B.

Bài 2:

C: Which school____you go to?

D: I go to Hong Thai school.

C: Which grade are you in?

D: I am in____ 6

Bài 3:

E: Which school_____she go to?

G: She____to Le Quy Don school.

Đáp án

Bài 1:

A: Which class are you in?

B: I am in class 6A. What about you?

A: I am in grade 6, class 6B.

Bài 2:

C: Which school do you go to?

D: I go to Hong Thai school.

C: Which grade are you in?

D: I am in grade 6

Bài 3:

E: Which school does she go to?

G: She goes to Le Quy Don school.

--------------------

Trên đây, Toploigiai đã hướng dẫn trả lời câu hỏi which class are you in và ôn lại các dạng bài tập về câu hỏi trường, lớp, khối. Đây là những nội dung cơ bản nằm trong Tiếng Anh lớp 6 thường gặp trong các bài kiểm tra, bài thi. Hy vọng bài viết giúp bạn có thêm kiến thức để làm tốt các bài Tiếng Anh.

icon-date
Xuất bản : 20/07/2023 - Cập nhật : 19/08/2023

Xem thêm các chủ đề liên quan