logo
ADVERTISEMENT

Tóm tắt diễn biến sự kiện và hành động của các nhân vật từ Lớp I đến Lớp IX trong "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài"

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi: Tóm tắt diễn biến sự kiện và hành động của các nhân vật từ Lớp I đến Lớp IX trong "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài" trong bài “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài” SGK Ngữ Văn 11 Chân trời sáng tạo. 

Câu hỏi: Tóm tắt diễn biến sự kiện và hành động của các nhân vật từ Lớp I đến Lớp IX trong "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài"

Tóm tắt diễn biến sự kiện và hành động của các nhân vật từ Lớp I đến Lớp IX trong "Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài"

Tóm tắt mẫu 1

Lớp I đến Lớp IX kể về những mâu thuẫn giữa dân chúng và tầng lớp phong kiến, vua chúa. Lớp I đến Lớp VI của văn bản là những lời khuyên nhủ chạy trốn của Đan Thiềm với Vũ Như Tô khi tầng lớp dân chúng nổi điên và bọn quan sai đang kéo đến bắt ông nhưng ông vẫn thể hiện ý chí kiên quyết, không làm sai không sợ. Từ lớp VII đến lớp VIII là cuộc đối thoại giữa Ngô Hạch hống hách và Vũ Như Tô không sợ chết cùng lời van xin của Đan Thiểm xin giữ lại mạng cho ông Cả. Lớp IX cuối cùng là sự hy sinh không hối tiếc của Vũ Như Tô và Đan Thiềm cùng sự lụi tàn của Đài Cửu Trùng.


Tóm tắt mẫu 2

Trong một thời kỳ này, mâu thuẫn giữa dân chúng và tầng lớp phong kiến, vua chúa ngày càng trầm trọng. Quận công Trịnh Duy Sản, một trong những kẻ cầm đầu phe đối lập trong triều đình, đã lợi dụng tình hình để dấy binh nổi loạn, giết chết các quan văn và quân sự. Đài Cửu Trùng - một trong những cung điện lớn nhất ở thời đại đó - đã bị đập phá, thiêu hủy. Sự kiện này đã góp phần vào việc khép lại triều đại Lê sớm hơn dự kiến.


Tóm tắt mẫu 3

Trong truyện ngắn "Đài Cửu Trùng", tác giả Trần Nhân Tông đã khắc họa cuộc đấu tranh giữa dân chúng và tầng lớp phong kiến, vua chúa. Trong đó, Đan Thiềm và Vũ Như Tô - những người đại diện cho dân chúng - đã kiên quyết đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình. Dù đối diện với nguy hiểm, họ vẫn không chùn bước, sẵn sàng hy sinh vì tương lai của đất nước. Cuối cùng, Đài Cửu Trùng cũng đã lụi tàn, nhưng tinh thần của những người dân đấu tranh vẫn mãi được truyền lại và kế thừa qua thời gian.

>>> Xem thêm: Soạn bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài lớp 11 trang 112. 113, …, 119 Chân trời sáng tạo

ADVERTISEMENT