logo
ADVERTISEMENT

"Tôi đã là con của một nhà... Không áo cơm, cù bất cù bơ..." (Từ ấy, Tố Hữu) Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?

Câu hỏi :

Tôi đã là con của vạn nhà

Là em của vạn kiếp phôi pha

Là anh của vạn đầu em nhỏ

Không áo cơm, cù bất cù bơ. . .

(Tố Hữu − Từ ấy)

Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Đoạn thơ là định hướng rõ ràng của nhà thơ khi ông chọn gánh vác sứ mệnh cao cả của mình với đất nước đó chính là đi theo con đường cách mạng. Sự lựa chọn này biết trước sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, chông gai nhưng ông sẵn sàng hi sinh, cống hiến tuổi trẻ và sức lực của mình để đem lại vinh quang cho tổ quốc. Sự lựa chọn này đòi hỏi một tấm lòng thủy chung, trước sau như một với đất nước, với nhân dân. Phải giữ vững lời thề “Trung với nước, hiếu với dân”, coi nhân dân là máu thịt để yêu thương, che trở và bảo vệ họ như bảo vệ chính mình. Đoạn thơ khẳng định vị thế và trách nhiệm của nhà thơ đối với một gia đình lớn - gia đình Việt Nam.

ADVERTISEMENT