logo

Cửa khẩu quốc tế nằm ở ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia là

Câu hỏi :

Cửa khẩu quốc tế nằm ở ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Tỉnh Kon Tum có chung đường biên giới với Lào và Campuchia. Bờ Y tỉnh Kon Tum là cửa khẩu quốc tế nằm ở ngã ba Đông Dương: Việt Nam - Lào - Campuchia. Đây một bộ phận chính trong việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, bao gồm Sa Loong, Pờ Y, Đắk Xú, Đắk Nông, Đắk Dục và thị trấn Plei Kần thuộc huyện Ngọc Hồi.

icon-date
Xuất bản : 31/01/2023 - Cập nhật : 03/02/2023