logo
ADVERTISEMENT

Thành tựu của ASEAN có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt chính trị là

Câu hỏi :

Thành tựu của ASEAN có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt chính trị là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Quan hệ hợp tác giữa các nước trong ASEAN

Thành tựu của ASEAN có ý nghĩa chính trị quan trọng, tạo môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực → thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư từ bên ngoài khu vực, nhất là các khu vực kinh tế phát triển như Đông Âu, Bắc Mỹ, Đông Á,...

ADVERTISEMENT