logo
ADVERTISEMENT

Tổ tiên của người Trung Quốc ngày nay thuộc nhóm người nào?

Câu hỏi :

Tổ tiên của người Trung Quốc ngày nay thuộc nhóm người nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Tổ tiên của người Trung Quốc ngày nay thuộc nhóm người vượn Bắc Kinh
Người vượn Bắc Kinh qua các giai đoạn

Người vược Bắc Kinh (nay được gọi là người Bắc Kinh) là một nhóm người đứng thẳng được tìm thấy dấu vết của phân loài này vào giai đoạn năm 1923 - 1927. Đến năm 2009, các phát hiện này được xác định là có niên đại khoảng từ 680.000 - 780.000 năm. Nhóm người này được coi là Tổ tiên của người Trung Quốc ngày nay.

ADVERTISEMENT