logo

Tính đa thanh của ngôn ngữ kể chuyện có giá trị như thế nào trong việc thể hiện chủ đề tư tưởng của đoạn trích trên?

Câu hỏi :

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

[...] Và hắn nghĩ đến câu nói hùng hồn của một nhà triết học kia: "Phải biết ác, biết tàn nhẫn để sống
cho mạnh mẽ". Nhưng hắn lại nghĩ thêm rằng: Từ rất đáng yêu, rất đáng thương, hắn có thể hy sinh tình yêu, thứ tình yêu vị kỷ đi; nhưng hắn không thể bỏ lòng thương; có lẽ hắn nhu nhược, hèn nhát, tầm thường, nhưng hắn vẫn còn được là người: hắn là người chứ không phải là một thứ quái vật bị sai khiến bởi lòng tự ái. Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình.

(Trích Đời thừa, Nam Cao, Tuyển tập Nam Cao, Tập 2, NXB Văn học, 2002, tr.10)

Tính đa thanh của ngôn ngữ kể chuyện có giá trị như thế nào trong việc thể hiện chủ đề tư tưởng của đoạn trích trên?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Trong việc thể hiện chủ đề tư tưởng của đoạn trích trên, tính đa thanh của ngôn ngữ kể chuyện có giá trị thể hiện cuộc đấu tranh nội tâm để khẳng định triết lý sống xem tình thương, sự vi tha là gốc rễ của hành động, là cốt lõi nhân tính, đồng thời tạo nên tính đối thoại về quan niệm sống cho tác phẩm.

icon-date
Xuất bản : 05/02/2023 - Cập nhật : 22/02/2023