logo
ADVERTISEMENT

Đoạn thơ trên thuộc thể thơ nào? Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói

Câu hỏi :

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi từ câu hỏi:

"Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói

Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ

Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa

Óng tre ngà và mềm mại như tơ

Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát

Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh

Như gió nước không thể nào nắm bắt

Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh"

(Lưu Quang Vũ - Tiếng Việt)

Đoạn thơ trên thuộc thể thơ nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Đoạn thơ trên của tác giả Lưu Quang Vũ thuộc thể thơ tám chữ.

ADVERTISEMENT