logo

Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn thơ sau: Nào đâu cái yếm lụa sồi?

Câu hỏi :

Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn thơ sau:

“Nào đâu cái yếm lụa sồi?

Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân

Nào đâu cái áo tứ thân?

Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?”

(Chân quê – Nguyễn Bính)

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn thơ trên là biểu cảm.

icon-date
Xuất bản : 05/02/2023 - Cập nhật : 10/02/2023