logo
ADVERTISEMENT

Tỉnh có lượng mưa ít nhất của nước ta là (Atlat Địa lí Việt Nam trang 9)

Câu hỏi :

Tỉnh có lượng mưa ít nhất của nước ta là (Atlat Địa lí Việt Nam trang 9)

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Tỉnh có lượng mưa ít nhất của nước ta là theo Atlat Địa lí Việt Nam trang 9 là Ninh Thuận (có khu vực của Ninh Thuận lượng mưa trung bình năm dưới 800mm) => Chọn đáp án B

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT