logo
ADVERTISEMENT

Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 14 trang 81, 86

Trả lời câu hỏi Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 14: Cấu trúc điều khiển trang 81, 86 Em hãy ghép mỗi đoạn lệnh ở hàng trên với kết quả tương ứng mà đoạn lệnh đó vẽ ở hàng dưới trong Bảng 14.1. 1. Em hãy ghép các khối lệnh a, b, c, d vào các vị trí tương ứng 1, 2, 3, 4 ở Hình 14.8 để được thuật toán giải phương trình ax + b = 0 trong ngôn ngữ lập trình Scratch với các giá trị a, b nhập từ bàn phím.

Bài 14: Cấu trúc điều khiển

Luyện tập


Em hãy ghép mỗi đoạn lệnh ở hàng trên với kết quả tương ứng mà đoạn lệnh đó vẽ ở hàng dưới trong Bảng 14.1.

Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 14 trang 81, 86

Trả lời:

Kết quả ghép: a-2, b-3, c-4, d-1

Vận dụng


1. Em hãy ghép các khối lệnh a, b, c, d vào các vị trí tương ứng 1, 2, 3, 4 ở Hình 14.8 để được thuật toán giải phương trình ax + b = 0 trong ngôn ngữ lập trình Scratch với các giá trị a, b nhập từ bàn phím.

Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 14 trang 81, 86

Trả lời:

Kết quả ghép: 1-b; 2-d; 3-a; 4-c


2. Ước chung lớn nhất của hai số không thay đổi nếu thay số lớn bằng phần dư trong phép chia của nó cho số bé.  Dựa trên nhận xét đó, ước chung lớn nhất của hai số không âm có thể được tính theo thuật toán được biểu diễn bằng sơ đồ khối trong Hình 14.9. Em hãy ghép các khối lệnh Scratch trong Hình 14.10 thành chương trình tính ước chung lớn nhất của hai số nguyên không âm.

Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 14 trang 81, 86

Trả lời:
Thứ tự: 7-5-6-9-1-2-6-3-4-8

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin học 8 Kết nối tri thức

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn soạn Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 14: Cấu trúc điều khiển trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT