logo
ADVERTISEMENT

Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 13 trang 64, 68

Cho CSDL học tập có các bảng sau: Hocsinh (họ tên, số CCCD, số thẻ học sinh, ngày sinh, địa chỉ), monhoc (tên, mã môn), Diem (số thẻ học sinh, mã môn, năm, học kì, loại điểm, điểm), trong đó loại điểm chỉ các loại ĐĐG thường xuyên, ĐĐG giữa kì, ĐĐG cuối kì. Hãy xác định các khóa chính và các khóa của từng bảng, có thể lấy số CCCD làm khóa chính được không?

Bài 13: Cơ sở dữ liệu quan hệ


1. Cho CSDL học tập có các bảng sau: Hocsinh (họ tên, số CCCD, só thẻ học sinh, ngày sinh, địa chỉ), monhoc (tên, mã môn). Diem (số thẻ học sinh, mã môn, năm, học kì, loại điểm, điểm),  trong đó loại điểm chỉ các loại ĐĐG thường xuyên, ĐĐG giữa kì, ĐĐG cuối kì.

Hãy xác định các khoá chính và các khoá ngoại của từng bảng, có thể lấy số CCCD làm khoá chính được không.

Trả lời:

- Khoá chính của bảng Hocsinh là số CCCD và số thẻ học sinh.

- Khoá chính của bảng Monhoc là mã môn.

- Khoá chính của bảng Diem là số thẻ học sinh, mã môn, năm và học kì.

Các khoá ngoại của bảng Diem bao gồm:

- Số thẻ học sinh tham chiếu đến khoá chính của bảng Hocsinh.

- Mã môn tham chiếu đến khoá chính của bảng Monhoc.

Số CCCD có thể được sử dụng làm khoá chính của bảng Hocsinh, tuy nhiên việc lựa chọn khoá chính phụ thuộc vào yêu cầu của ứng dụng và việc tránh trùng lặp dữ liệu. Nếu số CCCD là duy nhất và không bị trùng lặp thì có thể sử dụng làm khoá chính.


2. Trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh được đánh số báo danh, có thể thi một số môn, được chia vào các phòng thí được đánh số, sau khi chấm sẽ có điểm thi với các môn đăng kì dự thi. Em hãy đề xuất một số bảng dữ liệu và các trường làm khoá chính và khoá ngoài cho các bảng đó.

Trả lời:

* Gợi ý

Để quản lý kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ta có thể đề xuất các bảng dữ liệu như sau:

1. Bảng HocSinh:

- Trường làm khoá chính: Mã báo danh.

- Trường: Họ tên, Ngày sinh, Địa chỉ, Số điện thoại, Email.

2. Bảng MonHoc:

- Trường làm khoá chính: Mã môn học.

- Trường: Tên môn học, Số tín chỉ.

3. Bảng PhongThi:

- Trường làm khoá chính: Mã phòng thi.

- Trường: Tên phòng thi, Sức chứa.

4. Bảng ThiSinh_PhongThi:

- Trường làm khoá chính: Mã báo danh, Mã phòng thi.

- Trường: Số thứ tự thi.

5. Bảng DiemThi:

- Trường làm khoá chính: Mã báo danh, Mã môn học, Năm thi, Học kỳ.

- Trường: Điểm thi.

bảng dữ liệu và các trường làm khoá chính và khoá ngoài

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Kết nối tri thức

----------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Trả lời câu hỏi Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 13 trang 64, 68: Cơ sở dữ liệu quan hệ trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT