logo
ADVERTISEMENT

Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 14 trang 69, 72

1. Sự khác biệt của việc sử dụng SQL so với việc truy xuất dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình là gì? 2. Viết câu truy vấn lấy ra tất cả các dòng trong liên kết bảng banthuam với bảng bannhac, mỗi dòng lấy các cột: Mid, Sid của bảng banthuam và cột TenBN của bảng bannhac. 

Bài 14: SQL - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc


1. Hãy viết câu truy vấn tạo bảng Bản thu âm (banthuam) như đã mô tả trong Bài 13.

Trả lời:

CREATE TABLE table_banthuam

(

   

            Mid(int),    

            Sid varchar(20),

)


2. Viết câu truy vấn tạo khoá ngoại Mid và Sid cho bảng banthuam.

Trả lời:

CONSTRAINT fk_banthuam  

    FOREIGN KEY (Mid, Sid)  

    REFERENCES banthuam (Mid, Sid


);

3. Viết câu truy vấn lấy ra tất cả các dòng trong liên kết bảng banthuam với bảng bannhac, mỗi dòng lấy các cột: Mid, Sid của bảng banthuam và cột TenBN của bảng bannhac

Trả lời:

SELECT

FROM banthuam, bannhac

WHERE banthuam.Mid; banthuam.Sid;bannhac.TenBN


4. Viết câu truy vấn lấy ra tất cả các dòng trong liên kết bảng banthuam với bảng bannhac và bảng casi, mỗi dòng lấy các cột: Mid. Sid của bảng banthuam, cột TenBN của bảng bannhac và TenCS của bảng casi.

Trả lời:

SELECT banthuam.Mid, banthuam.Sid,bannhac.TenBN,casi.TenCS

FROM banthuam,bannhac,casi

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Trả lời câu hỏi Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 14: SQL - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT