logo

Tìm ba phân số ở giữa phân số 1/2 và 2/3

Trong chương trình Toán lớp 5, chủ đề các phép toán với phân số với một chủ đề Toán khó. Dưới đây là một dạng bài tập về tìm các phân số ở giữa các phân số đã cho: Tìm ba phân số ở giữa phân số 1/2 và 2/3. Mời bạn đọc theo dõi bài viết để hiểu cách làm bài toán trên và các dạng toán liên quan.


Phân tích đề và cách làm

Để tìm được các phân số ở giữa 2 phân số đã cho, đầu tiên chúng ta sẽ quy đồng 2 phân số cho cùng mẫu số:

- Ta quy đồng 2 phân số cho cùng mẫu: 

Phân số 1/2 và 2/3 có mẫu số chung: 2 x 3 =6. Quy đồng mẫu số hai phân số ta được:

1/2 = 3/6

2/3= 4/6

- Muốn tìm 3 phân số ở giữa thì ta phải nhân với số phân số cần tìm cộng 1.

- Với đề toán này ta sẽ nhân với: 3+1 = 4

3/6 = 12/24 

4/6 = 16/24

Vậy 3 phân số ở giữa là: 13/24; 14/24; 15/24.

Tìm ba phân số ở giữa phân số 1/2 và 2/3

Bài toán tương tự

Dạng 1: Tìm bốn phân số có tử số bằng 5 nằm ở giữa phân số 1/2 và 1/3

Dạng 2: Tìm bảy phân số nằm giữa hai phân số 4/5 và 4/7.

Dạng 3: Tìm một phân số tối giản nằm giữa hai phân số 3/5 và 4/5.

Dạng 4: Tìm số tự nhiên y biết: y/4 < 9/12.

Dạng 5: Tìm số tự nhiên y biết: 3/8 - y (Sao cho: y > 12/16) 

Dạng 6: Tìm tất cả các phân số có mẫu bằng 5, lớn hơn 2/-3 và nhỏ hơn 1/-6

Dạng 7: Tìm 2 phân số có các mẫu bằng 9, các tử số là 2 số tự nhiên liên tiếp sao cho 4/7 nằm giữa 2 phân số đó.

Dạng 8: Tìm 2 phân số có các tử số bằng 1, các mẫu là 2 số tự nhiên liên tiếp sao cho 13/84 nằm giữa 2 phân số đó.

-----------------------------------------

Trên đây là những kiến thức, các bài tập liên quan đến dạng câu hỏi: Tìm ba phân số ở giữa phân số 1/2 và 2/3. Hy vọng bài viết trên của Toploigiai sẽ giúp ích các em trong quá trình làm bài và ôn luyện. Chúc các em học tốt!

icon-date
Xuất bản : 06/04/2023 - Cập nhật : 03/07/2023