logo

Tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta, khó khăn cơ bản của địch là gì?

Từ xưa đến nay, Việt Nam đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh lớn nhỏ khác nhau và đều giành được chiến thắng. Ngày nay, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc lên một tầm cao mới phù hợp với điều kiện mới, thực hiện chiến tranh toàn dân đánh bại cuộc tiến công xâm lược của kẻ thù.

Tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta, khó khăn cơ bản của địch là gì?

A. Phải đương đầu với một dân tộc có truyền thống kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm

B. Tiến hành một cuộc chiến tranh phi nghĩa sẽ bị thế giới lên án

C. Phải tác chiến trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp.

D. Tất cả đều đúng

Lí giải nguyên nhân chọn đáp án D

Chiến tranh nhân dân Việt Nam là quá trình sử dụng tiềm lực của đất nước, nhất là tiềm lực quốc phòng an ninh, nhằm đánh bại ý đồ xâm lược lật đỏ của kẻ thù đối với cách mạng nước ta. Khi tiến hành chiến tranh xâm lược địch có điểm mạnh, yếu sau:

Tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta, khó khăn cơ bản của địch là gì?

Về ưu điểm: Có lợi thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự, kinh tế và tiềm lực khoa học - công nghệ. Cấu kết với lực lượng phản động trong nước.

Về nhược điểm: Đây là một cuộc chiến vô nghĩa, bị nhân loại phản đối. Dân tộc ta có hệ thống truyền thông yêu nước, chống ngoại xâm, nhất định sẽ làm cho chúng thất thế, đánh bại xâm lược và giành thắng lợi. Mặt khác, địa hình và khí hậu nước ta diễn biến phức tạp, khó khăn cho việc sử dụng phương tiện, lực lượng.

icon-date
Xuất bản : 24/11/2022 - Cập nhật : 03/07/2023