logo

Gia đình Dũng có hai mẹ con, mẹ Dũng mắc bệnh hiểm nghèo không còn khả năng lao động. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, Dũng có được miễn gọi nhập ngũ không? Vì sao?

Câu hỏi: Gia đình Dũng có hai mẹ con, mẹ Dũng mắc bệnh hiểm nghèo không còn khả năng lao động. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, Dũng có được miễn gọi nhập ngũ không? Vì sao?

Gia đình Dũng có hai mẹ con, mẹ Dũng mắc bệnh hiểm nghèo không còn khả năng lao động. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, Dũng có được miễn gọi nhập ngũ không? Vì sao?

Trả lời:

- Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, Dũng không được miễn gọi nhập ngũ mà chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

- Vì theo điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với trường hợp: Công dân là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận.

* Các trường hợp miễn gọi nhập ngũ, bao gồm:

- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

- Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

icon-date
Xuất bản : 10/06/2023 - Cập nhật : 12/06/2023