logo

Em hãy chuẩn bị và trình bày trước lớp báo cáo bằng hình ảnh về chủ đề: Vũ khí tự tạo của Việt Nam

Câu hỏi: Em hãy chuẩn bị và trình bày trước lớp báo cáo bằng hình ảnh về chủ đề: Vũ khí tự tạo của Việt Nam

Bài tham khảo

- Truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước là truyền thống vô cùng vẻ vang của dân tộc Việt Nam ta. Dân tộc ta đã phải đương đầu với những kẻ thù mạnh hơn gấp nhiều lần nhưng không khuất phục. Để giành chiến thắng, ông cha ta đã tự sáng chế ra những loại vũ khí tuy thô sơ nhưng công hiệu rất cao, với cách đánh sáng tạo, độc đáo kẻ thù đã phải khiếp sợ.

- Để kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của ông cha ta, trong thơi kì kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng ta đã đề ra đường lối quan sự với quan điểm cơ bản chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện.

+ Quân và dân ta đã tự tạo các loại vũ khí thô sơ để đánh giặc từ: tự chế, cải tiến từ phương tiện, dụng cụ sinh hoạt, sản xuất, cải tiến từ vũ khi thu được của địch,…

+ Nguyên liệu chế tạo vũ khí thường là: gỗ, tra, nứa, đá, ong bò vẽ, lá độc, dây thép,… đạn lép thu nhặt được của địch. Bằng những vũ khí thô sơ đó quân và dân ta đã lừa địch thành công, sáng tạo ra nhiều cách đánh hiệu quả cao, tiêu hao nhiều sinh lực địch, phá hủy nhiều phương tiện gây chiến của quân địch.

- Trước nhu cầu bức thiết của cuộc chiến tranh nhân dân, quân và dân ta đã sáng tạo hàng trăm, hàng nghìn kiểu, loại vũ khí thô sơ. Từ loại đơn giản giản nhất như bẫy chông tre đến các loại mìn có cơ cấu điều khiển bằng điện tử. Kẻ địch chưa tìm được cách khống chế được loại vũ khí này, thì đã có ngay loại vũ khí khác ra đời, mức độ sát thương, sức công phá còn mạnh hơn các loại vũ khí trước.

- Chưa có tài liệu nào thống kê chính xác được số lượng, kích cơ, loại và chất liệu để quân và dân ta tạo ra những loại vũ khí thô sơ đó. Nhưng chông thì đã có trên 33 loại khác nhau, súng “ngựa trời” thông kê 40 kiểu; mìn, lựu đạn, thủy lôi có hàng trăm kiểu loại,… Nhu cầu chế tạo vũ khí phục vụ chiến tranh đòi hỏi quân và dân ta trên khắp cả nước dấy lên phong trào thu gom phế liệu, bom mìn. Các làng sản xuất chông, mọi huyện chế tạo lựu đạn, mìn, từng thôn từng ấp, xã huyện của Việt Nam sản xuất vũ khí. Điều đó thể hiện sự đa dạng về loại hình, và số lượng vô kể của các loại vũ khí thô sơ, tự chế tạo của Việt Nam.

Em hãy chuẩn bị và trình bày trước lớp báo cáo bằng hình ảnh về chủ đề: Vũ khí tự tạo của Việt Nam

- Giặc ngoại xâm đến xâm phạm toàn dân tộc Việt Nam không biệt già trả, gái trai, ai ai cũng có thể chế tạo được vũ khí và biết cách sử dụng vũ khí để đánh địch. Đàn ông rèn búa, rèn dao, làm mìn, lựu đạn lên chiến trường đánh địch; người già, phụ nữ, trẻ em vót chông, cắm chông, nhồi đạn, mìn,…

- Những loại vũ khí đó được sản xuất to, nhỏ, nặng, nhẹ tương xứng với dáng vóc của những con người Việt Nam, những vũ khí thô sơ này được sử dụng linh hoạt, lợi dụng điều kiện thời tiết, địa hình của từng vùng miền nước ta, đánh địch theo sở trưởng của mỗi địa phương. Vì vậy các loại vũ khí thô sơ, tự chế tạo không có cái nào giống cái nào, không đồng nhất về kích cỡ và trọng lượng.

Em hãy chuẩn bị và trình bày trước lớp báo cáo bằng hình ảnh về chủ đề: Vũ khí tự tạo của Việt Nam

- Các loại vũ khí thô sơ được chế tạo bằng những vật liệu tại chỗ, dân dụng, quân dụng thu được của địch.

+ Vật liệu tại chỗ có ở các địa phương như: tre, gỗ, đồng, chì, gang, sắt, phế liệu, chai, lọ, ong, rắn…

+ Vật liệu quân dụng thu của địch gồm: bom, đạn lép, vũ khí hỏng, phế liệu thu từ xác máy bay, xe bọc thép, những con tàu bị quân và dân ta bắn cháy, bắn hỏng ở các địa phương.

+ Vật liệu từ trên cung cấp có kíp nổ, dây cháy chậm…

=> Từ những vật liệu ấy mội người, mỗi địa phương lại sản xuất ra nhiều loại vũ khí khác nhau về hình dạng và vật liệu nhưng có thể giống nhau về nguyên lý hoạt động. Cây chông có nơi sử dụng đế gỗ - mũi sắt, có địa phương làm bằng xi măng - mũi sắt, có chỗ lại làm bằng ống tre - mũi tre vót thật nhọn. Mọi đồ dùng sinh hoạt được quân và dân ta chế tạo thành mìn.

Em hãy chuẩn bị và trình bày trước lớp báo cáo bằng hình ảnh về chủ đề: Vũ khí tự tạo của Việt Nam

- Nhằm nâng cao chất lượng, có hiệu quả các loại vũ khí thô sơ, tự chế tạo ngày càng được cải tiến, có sức công phá lớn phù hợp với nhiệm vụ tác chiến ngày càng phát triển cao tại mỗi đơn vị, mỗi địa phương và luôn làm cho kẻ địch bị động. Đó là những bằng chứng xác thực nhất về tinh thần, trí tuệ và sức mạnh của chiến tranh nhân dân.

- Để có được vũ khí thô sơ, tự tạo phong phú và độc đáo, quân và dân ta đã phải anh dũng hi sinh, lao động quên mình và phát huy cao độ sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường. Trong hoàn cảnh kháng chiến, trước nhu cầu trang bị đủ vũ khí cho toàn dân đánh giặc, chúng ta chế tạo vũ khí bằng các công cụ thô sơ, phổ thông, đó là những dụng cụ sử dụng trong sinh hoạt như dao, kìm, búa, cưa, đục, nồi hai đáy nấu thuốc, khuôn máy ép thuốc nổ… Các loại vũ khí thô sơ, tự tạo theo cách gọi của ta là vũ khí địa phương, được chế tạo theo kinh nghiệm thủ công, đặc điểm của công nghệ này là vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa sáng tạo để luôn có vũ khí thích hợp với cách đánh ở từng chiến trường.

- Vì nguồn nguyên liệu có sẵn không nhiều, công dụng cụ chế tạo chưa chuyên dụng nên việc sản xuất vũ khí tự chế của ta luôn được các xưởng nghiên cứu thay đổi phương pháp cho phù hợp với nguyên vật liệu tự có, tự chế. Quy trình chế tạo vũ khí khác nhau nên các loại vũ khí thô sơ, tự tạo do Việt Nam sản xuất rất đa dạng, phong phú.

- Kinh nghiệm chế tạo các loại vũ khí thô sơ của Việt Nam trong chiến tranh giải phóng dân tộc được thừa kế cha ông ta, được phát huy cải tiến nâng tầm cao hơn về kỹ thuật, mang đặc trưng riêng của từng vùng miền, được sử dụng với những nghệ thuật tác chiến độc đáo của chiế tranh nhân dân Viêt Nam đem lại hiệu suất chiến đấu cao.

- Các loại vũ khí do Việt Nam sản xuất mặc dù còn nhiều hạn chế về kỹ thuật nhưng đã phát huy tác dụng, có hiệu quả thiết thực, góp phần cùng toàn dân, toàn quân đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi. Chiến thắng của quân và dân ta trong Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa giang sơn thu về một mối. Vũ khí thô sơ, tự tạo không chỉ là sản phẩm của ý chí tự cường, trí thông minh, óc sáng tạo của quân và dân ta, mà còn phản ánh một cách sâu sắc đường lối, nghệ thuật quân sự của Việt Nam.

>>> Xem toàn bộ: Soạn GDQP 11 Cánh Diều

icon-date
Xuất bản : 05/06/2023 - Cập nhật : 13/06/2023