logo
ADVERTISEMENT

Thực hiện phản ứng điều chế isoamyl axetat (dầu chuối) theo trình tự sau: Cho 2 ml ancol isoamylic, 2 ml axit axetic nguyên chất và 2 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm khô

Câu hỏi :

Thực hiện phản ứng điều chế isoamyl axetat (dầu chuối) theo trình tự sau:

+ Bước 1: Cho 2 ml ancol isoamylic, 2 ml axit axetic nguyên chất và 2 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm khô.

+ Bước 2: Lắc đều, đun cách thủy hỗn hợp 8 - 10 phút trong nồi nước sôi.

+ Bước 3: Để nguội, rồi rót hỗn hợp sản phẩm vào ống nghiệm chứa 3 - 4 ml nước lạnh. 

Phát biểu nào sau đây là đúng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Chọn đáp án A.

- Phát biểu A đúng vì isoamyl axetat không tan trong nước.

- Phát biểu B sai, hỗn hợp thu được tách thành 2 lớp, isoamyl axetat ở phía trên, tất cả các chất còn lại ở phía dưới.

- Phát biểu C sai, đây là phản ứng thuận nghịch.

- Phát biểu D sai, thêm nước lạnh để tăng tỉ khối hỗn hợp giúp isoamyl axetat tách ra dễ dàng hơn (có thể thay nước lạnh bằng dung dịch NaCl bão hòa).

ADVERTISEMENT