logo

Thứ tự đúng của mô hình điện toán máy chủ ảo?

Câu hỏi :

Thứ tự đúng của mô hình điện toán máy chủ ảo?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Điện toán đám mây còn được gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụng công nghệ máy tính và phát triển dựa trên mạng Internet. Thứ tự đúng của mô hình điện toán máy chủ ảo là: Client – Application – Platform – Infrastructure – Server. 

icon-date
Xuất bản : 14/02/2023 - Cập nhật : 14/02/2023