logo
ADVERTISEMENT

Các vấn đề liên quan đến bảo mật trên đám mây là gì?

Câu hỏi :

Các vấn đề liên quan đến bảo mật trên đám mây là gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Việc bảo mật đám mây đóng vai trò quan trọng bởi điện toán đám mây đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống trực tuyến. Đám mây làm cho việc giao tiếp kỹ thuật số và giúp công việc thuận tiện hơn, đồng thời thúc đẩy đổi mới nhanh chóng cho các tổ chức. Tuy nhiên, vấn đề bảo mật đám mây gặp những vấn đề như:

+ Không kiểm soát trên dữ liệu, bảo mật và bảo trỡ được giao phó cho nhà cung cấp dịch vụ của bạn

+ Không biết các vị trí vật lý của dữ liệu

+ Không trực tiếp kiểm soát về sao lưu, tăng nguy cơ mất dữ liệu

ADVERTISEMENT