logo
ADVERTISEMENT

Dịch vụ điện toán đám mây Google cung cấp gồm những gì?

Câu hỏi :

Dịch vụ điện toán đám mây Google cung cấp gồm những gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Mô hình điện toán đám mây của Google có lượng khách hàng đạt hiệu suất cao. Dữ liệu của người dùng được lưu trữ trên đám mây mà không phải được lưu tại một máy tính cá nhân nào, bởi họ có thể kết nối đến các nguồn thông tin và làm việc tốt từ bất kỳ kết nối mạng nào. Dịch vụ điện toán đám mây Google cung cấp bao gồm: Google Apps; Google App Engine; Google Compute Engine

ADVERTISEMENT