logo
ADVERTISEMENT

Thời đại hiện nay có mấy giai đoạn chính?

Thời đại là một khái niệm nhằm mục đích phân chia lịch sử theo những giai đoạn và quá trình phát triển riêng dựa trên cơ sở hoặc một tiêu chí nào đó. Trong bài viết này Toploigiai sẽ chia sẻ cho bạn thông tin giúp giải đáp câu hỏi thời đại hiện nay có mấy giai đoạn chính? Đó là những giai đoạn nào? Đừng bỏ qua bài viết hữu ích này nhé!


Thời đại hiện nay có mấy giai đoạn chính?

A. Ba 

B. Bốn

C. Năm

D. Sáu

Trả lời

Đáp án đúng là: B. Bốn

Thời đại hiện nay có 4 giai đoạn chính


Giải thích lý do vì sao chọn đáp án B

Thời đại được hiểu là một khái niệm khoa học sử dụng để phân chia lịch sử xã hội theo từng quá trình phát triển. Công việc này không đơn giản, để có thể phân chia chính xác sẽ phải dựa trên nhiều cơ sở khác nhau.

Một số cách phân chia thời đại phổ biến như:

- Phân chia thời đại theo tiêu chí kỹ thuật: bao gồm thời đại đồ đá, đồ đồng, máy móc hơi nước, vũ trụ và tin học,...

- Phân chia thời đại theo đặc thù của từng giai đoạn xã hội: mông muội, văn minh

- Phân chia thời đại theo từng nền văn minh: văn minh phương Tây, Nho giáo, Mỹ La tinh, Châu Phi,...

- Phân chia thời đại theo phương thức phát triển: văn minh nông nghiệp, công nghiệp, hậu công nghiệp.

Mỗi cách phân chia đều có một ý nghĩa khác nhau, rất khó để có thể đánh giá cách phân chia nào là chính xác tuyệt đối. Bởi mỗi cách sẽ có căn cứ và sự hợp lý riêng của mình.

Thời đại hiện nay có mấy giai đoạn chính?

Chủ nghĩa Mác Lê Nin đã xem xét vấn đề thời đại dưới nhiều góc độ, dựa trên sự phát triển của xã hội của loài người để chia thời đại hiện nay có 4 giai đoạn chính: 

Giai đoạn 1: Từ năm 1917 đến năm 1945 khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2. Đây là một giai đoạn đột phá, khai sinh ra chế độ xã hội chủ nghĩa. Chế độ này được khẳng định bằng chiến thắng của Nga - một đất nước tư bản phát triển trung bình.

Giai đoạn 2: Từ năm 1946 - đến năm 1970 của thế kỷ XX: Đây là giai đoạn mở rộng của chủ nghĩa xã hội. Khi này các nước chủ nghĩa xã hội phát triển ngày càng nhiều.

Giai đoạn 3: Những năm 1970 đến những năm 90 của thế kỷ XX. Giai đoạn này chủ nghĩa xã hội lâm vào giai đoạn thoái trào, chế độ chủ nghĩa xã hội ở nhiều nước sụp đổ, nhiều Đảng Cộng Sản tan rã.

Giai đoạn 4: Từ năm 90 thế kỳ XX đến nay. Nhiều nước xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng trì trệ do không nhận ra những thiếu sót và điểm yếu của chế độ này để khắc phục. Bên cạnh đó nhiều nước xã hội chủ nghĩa khác lại không ngừng phát triển do đã có quá trình cải tổ phù hợp.

Đây là cách phân chia thời đại hiện nay theo chủ nghĩa Mác Lê nin, cách phân chia này phù hợp với giai đoạn và quá trình phát triển của chủ nghĩa xã hội nói chung và Việt Nam nói riêng.

---------------------------

Qua những thông tin trên, Toploigiai đã giúp bạn có thông tin về cách phân chia thời đại, hiểu được thời đại hiện nay có mấy giai đoạn chính. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình học, chúc bạn học tốt!

ADVERTISEMENT