logo
ADVERTISEMENT

Hai phát hiện vĩ đại này đã đưa chủ nghĩa xã hội trở thành một khoa học

Việc đưa chủ nghĩa xã hội không tưởng thành chủ nghĩa xã hội khoa học là một quá trình dài với sự đóng góp của nhiều nhà triết học. Bên cạnh đó còn dựa trên hai phát kiến vĩ đại. Vậy hai phát hiện vĩ đại này đã đưa chủ nghĩa xã hội trở thành một khoa học là phát kiến nào, Toploigiai sẽ giúp bạn có được câu trả lời chi tiết nhất trong bài viết này.


Ph. Ăngghen đã đánh giá: “Hai phát hiện vĩ đại này đã đưa chủ nghĩa xã hội trở thành một khoa học”. Hai phát kiến đó là gì ?

A. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

B. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân – Học thuyết giá trị thặng dư

C. Học thuyết giá trị thặng dư – Chủ nghĩa duy vật lịch sử

D. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân– Chủ nghĩa duy vật lịch sử

Trả lời

Đáp án đúng là: C. Học thuyết giá trị thặng dư – Chủ nghĩa duy vật lịch sử

Ph. Ăngghen đã đánh giá: “Hai phát hiện vĩ đại này đã đưa chủ nghĩa xã hội trở thành một khoa học”. Hai phát kiến đó là Học thuyết giá trị thặng dư – Chủ nghĩa duy vật lịch sử


Giải thích của Toploigiai lý do vì sao chọn đáp án C


Khái quát về Học thuyết giá trị thặng dư và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

Học thuyết giá trị thặng dư là một trong những đóng góp to lớn của C.Mác. Học thuyết này đã chỉ ra rằng giá trị thặng dư chỉ được tạo ra trong quá trình sản xuất, dựa trên lao động không công của công nhân cho tư bạn. Giá trị thặng dư là kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản. Học thuyết này đã phát hiện ra tính chất hai mặt của lao động sản xuất. Đây là phát hiện to lớn mang ý nghĩa về mặt lý luận. 

 Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc là?

Chủ nghĩa duy vật lịch sử là khoa học về xã hội giúp giải quyết các vấn đề cơ bản của triết học. Trên cơ sở tiến hành nghiên cứu các quy luật trong quá trình lịch sử sẽ đưa ra hệ thống quan điểm nhờ vào sự vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng vào các hiện tượng trong đời sống. Nhờ có chủ nghĩa duy vật lịch sử mà đã tạo nên một bước ngoặt trong hệ tư tưởng xã hội. Không chỉ có yếu tố duy tâm mà cần phải xem xét các nguyên nhân vật chất, thấy được sự quyết định của nhân dân quan trọng hơn so với vai trò của cá nhân. 


Học thuyết giá trị thặng dư – Chủ nghĩa duy vật lịch sử đã đưa chủ nghĩa xã hội trở thành một khoa học như thế nào?

Nhờ có học thuyết giá trị thặng dư mà chủ nghĩa xã hội đã chỉ ra được bản chất và sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản, chỉ ra được sự tách biệt giữa lao động và tư liệu sản xuất. Đi kèm với đó dựa trên Chủ nghĩa duy vật lịch sử đã chứng minh được mối quan hệ giữa triết học và khoa học tự nhiên. Nhờ vậy mới có thể xây dựng được hệ thống lý luận hoàn chỉnh. Đây có thể nói là một trong những bước ngoặt vô cùng quan trọng. Bởi khi chưa có sự xuất hiện của học huyết giá trị thặng dư, ai cũng có thể nhìn ra được mối quan hệ giữa chủ nghĩa tư bản và tầng lớp lao động, nhưng không thể chỉ ra được đây là mối quan hệ “không công” nhằm mục đích mang đến lợi nhuận cho giai cấp tư bản. 

Học thuyết giá trị thặng dư – Chủ nghĩa duy vật lịch sử đã đưa chủ nghĩa xã hội không tưởng trở thành chủ nghĩa xã hội khoa học bằng cách làm sáng tỏ được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Đây là giai cấp quan trọng, có khả năng lãnh đạo đất nước thông qua Đảng Cộng sản. Vì vậy, nhờ hai phát hiện vĩ đại này đã đưa chủ nghĩa xã hội trở thành một khoa học.

Tính đến thời điểm hiện đại, hai phát hiện vĩ đại này vẫn giữ nguyên được giá trị. Nhờ vào đó mà con người mới có thể khai thác, vận dụng lý luận vào nền kinh tế thị trường, kinh tế tri thức để từ đó phát huy được giá trị của nền kinh tế. Đồng thời sẽ có thể nghiên cứu được đối tượng và đặc trưng của chủ nghĩa xã hội một cách hiệu quả hơn.

--------------------------

Bài viết đã giúp bạn có được thông tin hữu ích về Hai phát hiện vĩ đại này đã đưa chủ nghĩa xã hội trở thành một khoa học là Học thuyết giá trị thặng dư – Chủ nghĩa duy vật lịch sử. Toploigiai hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của hai phát kiến này!

ADVERTISEMENT