logo
ADVERTISEMENT

Thế nào là ngôn ngữ siêu văn bản?

Câu hỏi :

Thế nào là ngôn ngữ siêu văn bản?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Ngôn ngữ siêu văn bản là văn bản tích hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh, video...và các liên kết tới các siêu văn bản khác, dùng để giao tiếp giữa các máy tính trong mạng.

Thế nào là ngôn ngữ siêu văn bản?

Ngôn ngữ siêu văn bản thường được sử dụng để phát triển các hệ thống thông tin đa phương tiện trên mạng. Một ví dụ phổ biến về ngôn ngữ siêu văn bản là HTML (HyperText Markup Language) được dùng để xây dựng các trang web. Ngôn ngữ siêu văn bản cho phép người dùng tương tác với các tài liệu theo cách phi tuyến. Người dùng có thể theo các liên kết hoặc chỉ thị để điều hướng qua lại giữa các tài liệu khác nhau. Điều này tạo ra một môi trường tương tác linh hoạt và phong phú, cho phép người dùng truy cập thông tin một cách tự nhiên theo ý muốn.

Loạt bài Giáo viên hay nhất

ADVERTISEMENT