logo

Có bao nhiêu chế độ dịch chương trình viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy (trắc nghiệm tin 10)

Câu hỏi :

Có bao nhiêu chế độ dịch chương trình viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Có bao nhiêu chế độ dịch chương trình viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy?

Có hai loại chế độ dịch chương trình từ ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy:

- Trình biên dịch (compiler): Trình biên dịch dịch toàn bộ chương trình từ ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy một lần duy nhất. Kết quả là một tập tin nhị phân có thể chạy trực tiếp trên máy tính mà không cần bất kỳ trình dịch nào khác. Ví dụ: GCC, Clang, Visual C++.

- Trình thông dịch (interpreter): Trình thông dịch đọc từng dòng lệnh của chương trình và dịch từng dòng lệnh đó thành ngôn ngữ máy ngay lập tức. Do đó, việc chạy chương trình sử dụng trình thông dịch sẽ chậm hơn so với việc sử dụng trình biên dịch, nhưng trình thông dịch thường được sử dụng để thực hiện các tác vụ tương tác người dùng hoặc cho các chương trình dịch động. Ví dụ: Python, Ruby, Perl.

Tùy thuộc vào ngôn ngữ lập trình và môi trường lập trình cụ thể, một chương trình có thể được dịch hoặc thông dịch bằng nhiều công cụ khác nhau.

icon-date
Xuất bản : 04/05/2023 - Cập nhật : 30/06/2023