logo

Thành tựu nổi bật của nền văn minh Đông Nam Á giai đoạn từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII đó là

Câu hỏi :

Thành tựu nổi bật của nền văn minh Đông Nam Á giai đoạn từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII đó là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Trong giai đoạn từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII, nền văn minh Đông Nam Á đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, nhưng trong số đó, thành tựu chính là sự ra đời và phát triển của các nhà nước. Do đó, đáp án chính xác là A.

Trong giai đoạn này, các quốc gia như Phù Nam, Chân Lạp, Champa và Đại Việt đã xuất hiện và phát triển. Các quốc gia này đã xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa phát triển. Họ đã thực hiện các hoạt động thương mại và giao lưu với các nước khác trong khu vực và cả các nước phương Tây.

Ngoài ra, văn học và nghệ thuật cũng phát triển trong giai đoạn này, tuy nhiên, thành tựu chính của nền văn minh Đông Nam Á trong giai đoạn này là sự ra đời và phát triển của các nhà nước. Các quốc gia này đã mở ra một kỷ nguyên mới của văn hóa, văn minh và lịch sử Đông Nam Á.

icon-date
Xuất bản : 17/03/2023 - Cập nhật : 14/07/2023