logo
ADVERTISEMENT

Nét độc đáo về tôn giáo, tín ngưỡng, thể hiện văn hoá truyền thống của các quốc gia Đông Nam Á là gì?

Câu hỏi :

Nét độc đáo về tôn giáo, tín ngưỡng, thể hiện văn hoá truyền thống của các quốc gia Đông Nam Á là gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Đông Nam Á là một khu vực đa dạng về tôn giáo và tín ngưỡng. Các tôn giáo chính được lưu truyền tại khu vực này bao gồm Phật giáo Theravada, Hồi giáo Sunni, Công giáo La Mã và Hinduism. Tuy nhiên, cũng có nhiều tín ngưỡng bản địa khác nhau, ví dụ như Animism, Taoism và Confucianism, v.v.

Đặc biệt, Phật giáo Theravada là tôn giáo phổ biến nhất tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là tại các quốc gia như Thái Lan, Campuchia, Lào và Myanmar. Ngoài ra, Hồi giáo Sunni cũng rất phổ biến tại các quốc gia như Indonesia, Malaysia và Brunei.

Nét độc đáo của các tôn giáo và tín ngưỡng tại khu vực này chính là sự bảo tồn và truyền bá đến ngày nay của các tín ngưỡng bản địa đặc sắc. Một số trong số các tôn giáo và tín ngưỡng này đã tồn tại hàng ngàn năm và vẫn còn được cư dân địa phương trân trọng và tôn vinh. Tôn giáo và tín ngưỡng cũng là một phần không thể thiếu trong đời sống và văn hoá của người dân tại khu vực này.

ADVERTISEMENT