logo
ADVERTISEMENT

Thách thức lớn nhất của lao động Việt Nam thời kì CMCN 4.0 là

Câu hỏi :

Thách thức lớn nhất của lao động Việt Nam thời kì CMCN 4.0 là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Thách thức lớn nhất của lao động Việt Nam thời kì CMCN 4.0

“Nền kinh tế Việt Nam từ trước đến nay chủ yếu dựa vào các ngành sử dụng lao động và tài nguyên thiên nhiên giá rẻ, trình độ người lao động còn lạc hậu. Đây là một trong những thách thức lớn nhất mà ngành phải đối mặt. Vì vậy, nguồn lao động chất lượng thấp trở thành trở ngại lớn nhất của Việt Nam trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

ADVERTISEMENT