logo
ADVERTISEMENT

Tác phẩm nào sau đây nói về quá trình truyền bá Phật giáo vào Trung Quốc?

Câu hỏi :

Tác phẩm nào sau đây nói về quá trình truyền bá Phật giáo vào Trung Quốc?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Tây Du Ký - Tác phẩm kinh điển của văn học Trung Quốc

Tây Du Ký là một tác phẩm kinh điển của văn học Trung Quốc. Được xuất bản bởi một tác giả ẩn danh vào những năm 1590 và không có bằng chứng trực tiếp về sự tồn tại về tác giả của nó, nhưng tác phẩm này được cho là của Ngô Thừa Ân. Tiểu thuyết kể lại hành trình sang Ấn Độ của nhà sư Huyền Trang (Đường Tăng) để thỉnh kinh với mục đích truyền bá Phật giáo vào Trung Quốc.

ADVERTISEMENT