logo

Sự vận chuyển chất dinh dưỡng sau quá trình tiêu hoá qua lông ruột vào máu ở người theo cách nào sau đây?

Câu hỏi :

Sự vận chuyển chất dinh dưỡng sau quá trình tiêu hoá qua lông ruột vào máu ở người theo cách nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Trong quá trình tiêu hóa, thức ăn được chuyển hóa thành các chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể. Tại ruột non lúc này nồng độ các chất dinh dưỡng rất cao, vậy nên chúng sẽ được vận chuyển vào máu nhờ sự khuếch tán nồng độ theo con đường vận chuyển thụ động và qua các kênh protein màng theo con đường vận chuyển thụ động.

icon-date
Xuất bản : 23/12/2022 - Cập nhật : 03/07/2023