logo

Mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của ti thể và lục lạp trong tế bào?

Câu hỏi: Mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của ti thể và lục lạp trong tế bào?

Trả lời:

- Mối quan hệ của ti thể và lục lạp trong quá trình chuyển hóa năng lượng ở tế bào thực vật là:

+ Lục lạp sử dụng năng lượng ánh sáng mắt trời cùng với CO2 ở ngoài môi trường và H2O từ quá trình hô hấp tế bào ở ti thể để thực hiện quá trình quang hợp

+ Quá trình quang hợp chuyển hóa thành các chất hữu cơ giúp cây hấp thụ và là nguyên liệu cho quá trình hô hấp tế bào ở ti thể.

+ Quá trình hô hấp tế bào tạo ra ATP năng lượng hóa học cung cấp cho quang hợp và các hoạt động sống khác.

So sánh cấu trúc của ti thể và lục lạp.

- Giống nhau:

+ Đều là các bào quan có trong tế bào nhân thực.

+ Đều có màng kép gồm 2 lớp màng (màng ngoài và màng trong).

+ Ribôxôm 70S, ADN trần dạng vòng, nhân đôi độc lập với ADN NST.

Mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của ti thể và lục lạp trong tế bào?

+ Đều có phức hệ ATP-sintetaza nên tổng hợp được ATP, có vai trò cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của tế bào.

+ Đều có nguồn gốc từ tế bào nhân sơ.

- Khác nhau:

Đặc điểm

Ti thể

Lục lạp

Hình dạng

Có nhiều hình dạng khác nhau, phụ thuộc vào loại tế bào Hình bầu dục

Sắc tố

Không có

Màng trong

Ăn sâu tạo mào Trơn nhẵn

Tế bào chứa

Tế bào nhân thực Hầu như chỉ có ở tế bào thực vật

Chất nền

Chứa các enzyme hô hấp Khối cơ chất không màu, chứa enzyme xúc tác cho pha tối của quang hợp

Số lượng

Khác nhau ở các loại tế bào khác nhau Khau nhau ở mỗi tế bào
icon-date
Xuất bản : 26/12/2022 - Cập nhật : 15/07/2023