logo
ADVERTISEMENT

Sự du nhập của văn hóa phương Tây đã đem đến cho Đông Nam Á yếu tố văn hóa mới như tư tưởng, tôn giáo, ngôn ngữ và nhất là những tiến bộ về

Câu hỏi :

Sự du nhập của văn hóa phương Tây đã đem đến cho Đông Nam Á yếu tố văn hóa mới như tư tưởng, tôn giáo, ngôn ngữ và nhất là những tiến bộ về

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Sự du nhập của văn hóa phương Tây đã mang đến cho Đông Nam Á rất nhiều yếu tố mới, bao gồm tư tưởng, tôn giáo, ngôn ngữ, nghệ thuật, kiến trúc, chữ viết, kĩ thuật,.. Tuy nhiên, trong số các yếu tố này, những tiến bộ về kĩ thuật và công nghệ là yếu tố quan trọng nhất, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế và xã hội của Đông Nam Á.

Từ thế kỷ 16, các quốc gia châu Âu đã bắt đầu du hành đến Đông Nam Á để mở rộng lãnh thổ và tiếp cận thị trường mới. Qua đó, họ đã đem đến nhiều tiến bộ về kĩ thuật và công nghệ, tạo ra những sự thay đổi to lớn cho nền kinh tế và đời sống của Đông Nam Á.

Các phát minh mới về máy móc, sản xuất, truyền tải điện và giao thông vận tải đã được đưa vào sử dụng tại Đông Nam Á. Ví dụ, xe cộ, máy in, máy bay, tàu hỏa, đường sắt, điện lực, điện thoại, máy ảnh, máy phát điện và nhiều loại máy móc khác đã được giới thiệu tại khu vực này. Những tiến bộ này đã mở ra nhiều cơ hội mới cho Đông Nam Á, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu vực này, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

Với sự hỗ trợ của công nghệ, các ngành kinh tế như nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương mại truyền thống đã được cải tiến, mở rộng và hiện đại hóa hơn. Nông nghiệp, ví dụ như, đã được cải tiến với các kỹ thuật trồng trọt và nuôi trồng mới, góp phần tăng năng suất và hiệu quả sản xuất. Trong khi đó, thương mại truyền thống đã được cải tiến bằng cách sử dụng các phương tiện vận chuyển mới, ví dụ như đường sắt, tàu hỏa và tàu thủy, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh và thương mại trên toàn khu vực.

Sự phát triển của công nghệ đã cải thiện đáng kể đời sống của người dân Đông Nam Á, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Các bệnh viện và trường học đã được trang bị các thiết bị, máy móc và công nghệ mới, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và giáo dục. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những khu vực nông thôn và các địa phương khó khăn, nơi mà y tế và giáo dục chưa được phát triển đầy đủ.

Cùng với sự phát triển của kinh tế và công nghiệp, công nghệ cũng đã tác động đến các lĩnh vực văn hóa và giải trí. Các tiểu thuyết, tạp chí, báo chí và các sản phẩm văn hóa phương Tây đã được giới thiệu và được nhân rộng ở Đông Nam Á, góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn hóa đương đại. Các nhạc phẩm, phim ảnh và chương trình truyền hình phương Tây đã được giới thiệu và trở thành một phần của nền giải trí và truyền thông đại chúng của Đông Nam Á.

ADVERTISEMENT