logo

Nhận xét nào dưới đây nói đúng về vai trò của các nền văn minh cổ trên lãnh thổ Việt Nam

Câu hỏi :

Nhận xét nào dưới đây nói đúng về vai trò của các nền văn minh cổ trên lãnh thổ Việt Nam

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Nhận xét đúng về vai trò của các nền văn minh cổ trên lãnh thổ Việt Nam là C - tạo nên sự đa dạng đặc trưng của truyền thống văn hóa Việt.

Lãnh thổ Việt Nam từ lâu đã có sự pha trộn của nhiều dân tộc, bao gồm người Kinh, người Chăm, người Khơ Me, người Dao và nhiều nhóm dân tộc khác. Mỗi dân tộc đều có nền văn hóa, nền tảng triết học, tôn giáo và phong tục tập quán riêng biệt. Những nền văn minh cổ như Đông Sơn, Sa Huỳnh, Chămpa, Khơ Me... đã tạo ra một sự đa dạng đặc trưng trong truyền thống văn hóa Việt Nam.

Các nền văn minh cổ này cũng đã đóng góp vào việc hình thành và phát triển nền văn hóa mới của dân tộc Việt Nam. Ví dụ, nền văn hóa Đông Sơn đã tạo ra những bộ công cụ, vật dụng và trang sức đặc trưng của Việt Nam. Nền văn hóa Chămpa đã để lại những tác phẩm kiến trúc và điêu khắc đá đẹp mắt tại miền Trung Việt Nam.

Ngoài ra, các nền văn minh cổ này đã tạo điều kiện để giao lưu, học hỏi và giao thương với các nền văn hóa khu vực khác, đóng góp vào sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam trong thời gian dài.

icon-date
Xuất bản : 22/03/2023 - Cập nhật : 01/07/2023