logo
ADVERTISEMENT

Câu 3 trang 13 SGK Tin học 8


Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Câu 3 trang 13 SGK Tin học 8

Trong các tên sau đây tên nào là tên hợp lệ trong Pascal?

A) a                     B) Tamgiac   

C) 8a                   D) Tam giac

E) beginprogram   F) end

G) b1                   H) abc

Lời giải:

Các tên hợp lệ: A. a, B. Tamgiac, E. beginprogram, G. b1, H. abc.

Tên không hợp lệ: C. 8a (bắt đầu bằng số), D. Tam giac (có dấu cách), F. end (trùng với từ khóa).

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT