logo
ADVERTISEMENT

Câu 1 trang 70 SGK tin học 8


Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước

Câu 1 trang 70 SGK tin học 8

Em hãy nêu một vài ví dụ về hoạt động lặp với số lần chưa biết trước

Lời giải :

- Tập lái xe đến khi biết lái

- Học thuộc lòng một bài thơ cho tới khi bố mẹ kiểm tra là đã thuộc thì mới kết thúc, nếu không thì phải học lại….

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT