logo
ADVERTISEMENT

Soạn Tin 11 Bài 8 ngắn nhất trang 32, 33: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

Hướng dẫn Soạn Tin 11 Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình bám sát nội dung SGK Tin học 11 trang 4, 5 theo chương trình SGK Tin học 11. Tổng hợp lý thuyết Tin học 11 đầy đủ, giúp các bạn nắm vững nội dung bài học.

Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình trang 32, 33 SGK Tin học 11


Tóm tắt lý thuyết Tin 11 Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

Như đã biết ở các bài trước. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao ta cần phải soạn thảo, rồi biên dịch nó sang ngôn ngữ máy. Các hệ thống lập trình cụ thể thường cung cấp phần mềm phục vụ cho soạn thảo biên dịch, và hiệu chỉnh chương trình.

Với pascal người ta thường dung free pascal:

Có thể download miễn phí tại:

ftp://ftp.hu.freepascal.org/pub/fpc/dist/3.0.2/i386-win32/fpc-3.0.2.i386-win32.exe

Màn hình làm việc của Pascal có dạng

Soạn Tin 11 Bài 8 ngắn nhất trang 32, 33: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

Dòng thứ hai của màn hình được gọi là thanh bảng chọn, mỗi mục trong bảng chọn tương ứng với một nhóm việc ta có thể lựa chọn, hai số ở phía dưới của màn hình ngăn cách nhau bằng dấu hai chấm cho ta biết con trỏ soạn thảo đang ở dòng nào và cột nào trên màn hình.

Những thao tác cơ bản và phím tắt thường sử dụng để soạn thảo và thực hiện một số chương trình viết bằng Pascal.

+ Soạn thảo: Gõ nội dung của chương trình. Để lưu ta nhấn phím F2 rồi nhập tên văn bản sau đó nhấn Enter.

+ Biên dịch chương trình: Nhấn tổ hợp Alt+F9. Nếu chương trình có lỗi cú pháp, phần mềm sẽ hiển thị thông báo.

+ Chạy chương trình: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9.

+ Đóng cửa sổ chương trình: Nhấn tổ hợp phím Alt+F3.

+ Thoát khỏi phần mềm: Nhấn tổ hợp phím Alt+x.


Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

Câu 1: Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi phần mềm:

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + X

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X

D. Nhấn tổ hợp phím Alt + E

Câu 2: Trong Turbo Pascal, để chạy chương trình:

A. Nhấn tổ hợp phím Shift + F9

B. Nhấn phím Ctrl + F9

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F7

D. Nhấn tổ hợp phím Alt + F9  

Câu 3: Trong Turbo Pascal, đang ở cửa sổ chương trình nguồn muốn xem lại màn hình Output:

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + F5

B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F7

C. Nhấn tổ hợp phím Alt + F6

D. Nhấn tổ hợp phím Alt + F8

Câu 4: Trong Turbo Pascal, muốn biên dịch chương trình ta dùng tổ hợp phím:

A. Alt + F9

B. Ctrl + F9

C. Alt + F6

D. Alt + F8

Câu 5: Để tính diện tích S của hình vuông có cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 10 đến 100, cách khai báo S nào dưới đây là đúng và tốn ít bộ nhớ nhất

A. Var S : integer;

B. Var S : real;

C. Var S : longint;

D. Var S : word;

Câu 6: Trong Turbo Pascal, để lưu một chương trình:

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + F5

B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F2

C. Nhấn phím F2

D. Nhấn phím F5

Câu 7: Trong Turbo Pascal, để đóng cửa sổ chương trình:

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + F5

B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F3

C. Nhấn phím F3

D. Nhấn phím F5

Câu 8: Cấu trúc của chương trình được mô tả như sau :

A. [<phần khai báo>]

          <phần thân>         

B. [<phần khai báo>]

          <phần thân>

          <phần kết luận>

C. [<phần thân>]

   <phần kết luận>

D. <phần khai báo>

      [<phần thân>]

Câu 9: Câu lệnh xóa màn hình trong thư viện CRT có dạng:

A. Clear screen;

B. Clear scr;

C. Clrscr;             

D. Clr scr;

Câu 10: Cho chương trình :

Var x,y : real;

Begin

Write(‘Nhap vao gia tri cua x = ’);

readln(x);

y := (x+2)*x – 5 ; 

writeln(‘gia tri cua y = ’, y);

End.

Nếu nhập x = 2 thì giá trị của biến y là :

A. 13

B. 3  

C. 5

D. 7

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 ngắn nhất

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Tin 11 Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình trong bộ SGK Tin học 11. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT