logo
ADVERTISEMENT

Câu 4 trang 105 sgk Công nghệ 8


Bài 30. Biến đổi chuyển động

Câu 4 trang 105 sgk Công nghệ 8: 

Tìm một vài ví dụ về ứng dụng của cơ cấu trên trong đồ dùng gia đình

Lời giải:

Máy khâu, mỏ lết, xe máy, ...

Tham khảo toàn bộ: Soạn Công nghệ 8

ADVERTISEMENT