logo
ADVERTISEMENT

Câu 3 trang 105 sgk Công nghệ 8


Bài 30. Biến đổi chuyển động

Câu 3 trang 105 sgk Công nghệ 8: 

Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng cảu cơ cấu tay quay - thanh lắc

Lời giải:

* Cấu tạo: Gồm tay quay 1, thanh truyền 2, thanh lắc 3, giá đỡ 4

* Nguyên lý làm việc: Khi tay quay 1 quay đều quanh trục A qua thanh truyền 2, làm thanh lắc 3 lắc qua lắc lại quanh trục D một góc nào đó.

* Ứng dụng: máy dệt, máy khâu đạp chân, xe tự đẩy

Tham khảo toàn bộ: Soạn Công nghệ 8

ADVERTISEMENT