logo
ADVERTISEMENT

Câu 2 trang 130 sgk Công nghệ 8


Bài 36. Vật liệu kỹ thuật điện

Câu 2 trang 130 sgk Công nghệ 8: 

Hãy kể tên những bộ phận làm bằng vật liệu cách điện trong các đồ dùng điện mà em biết

Lời giải:

Vỏ quạt, vỏ bình nước làm bằng nhựa

Vỏ dây điện làm bằng nhựa

Tham khảo toàn bộ: Soạn Công nghệ 8

ADVERTISEMENT