logo
ADVERTISEMENT

Câu 1 trang 130 sgk Công nghệ 8


Bài 36. Vật liệu kỹ thuật điện

Câu 1 trang 130 sgk Công nghệ 8: 

Hãy kể tên những bộ phận làm bằng vật liệu dẫn điện trong các đồ dùng điện mà em biết. Chúng làm bằng vật liệu dẫn điện gì?

Lời giải:

2 chốt phích cắm điện làm bằng đồng, lõi dây điện làm bằng đồng, dây tóc bóng đèn làm bằng vonfram, dây chảy trong cầu dao cầu trì làm bằng trì

Tham khảo toàn bộ: Soạn Công nghệ 8

ADVERTISEMENT