logo
ADVERTISEMENT

Skills 2


Unit 9: Natural disasters


Skills 2 (phần 1-4 trang 33 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Listening

1. Listen to the news report and ...(Nghe bản tin và sửa các câu sau cho đúng.)

Click vào đây để nghe :

Phần sửa là phần in đậm:

1. A typhoon hit Nghe An Province last night.

2 .Dozens of people were seriously injured in the storm.

3. There was extensive damage to property in Cua Lo, a coastal town in Nghe An.

4. The storm had already weakened when rescue workers arrived in the area.

5. According to the weather bureau, heavy rain will continue over the next few days.

Hướng dẫn dịch:

1. Một cơn bão nhiệt đới tiến vào Nghệ An tối qua.

2 .Hàng tá người bị thương nặng trong cơn bão.

3 .Có thiệt hại lớn về tài sản ở Cửa Lò, một thị trấn ven biển ở Nghệ An.

4. Cơn bão vừa yếu đi khi đội cứu hộ đến khu vực.

5. Theo Cục thời tiết, mưa lớn sẽ tiếp tục trong vài ngày tới.

Nội dung bài nghe:

Nghe An Province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m. and raged thoughout the night. Dozens of people were seriously injured and hundreds of others were left homeless. The severe winds caused extensive damage to property, including homes and businesses, particularly in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. The storm had already weakened by the time emergency workers arrived in the area. Rescue operations have started and many people trapped in collapsed or damaged buidings have been freed. Workers are now clearing up the debris left behind by the severe storm. The government has already sent rescue equipment to Nghe An, as well as food and medical supplies. People left homeless have been taken to safe areas, where temporary accommodation will be built to house them. The weather bureau has issued flood warning for Nghe An and nearby provinces as heavy rain is expected to continue over the next few days.

Hướng dẫn dịch:

Tỉnh Nghệ An lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi một cơn bão lớn đổ bộ vào khu vực này tối hôm qua. Cơn bão bắt đầu lúc khoảng 11 giờ tối và tiếp tục dữ dội suốt đêm. Hàng tá người bị thương nghiêm trọng và hàng trăm người trở thành vô gia cư. Những cơn gió mạnh gây ra thêm những thiệt hại lớn về của cải trong đó có các gia đình và các cơ sở kinh doanh, đặc biệt ở Cửa Lò, một thị trấn ven biển của Nghệ An. Cơn bão đã suy yếu trước khi đội cứu hộ đến khu vực này. Các hoạt động cứu hộ đã bắt đầu và nhiều người bị mắc kẹt trong các tòa nhà sụp đổ hoặc bị phá hoại đã được giải thoát. Các công nhân đang dọn dẹp những đống đổ nát sau cơn bão nghiêm trọng. Chính phủ đã gửi các thiết bị cứu hộ đến Nghệ An cùng với thực phẩm và các trang thiết bị y tế. Những người vô gia cư đã được di chuyển đến khu vực an toàn và được hỗ trợ nhà. Cục dự báo thời tiết đã phát đi các cảnh báo lũ cho Nghệ An và các tỉnh lân cận vì mưa lớn có thể sẽ tiếp tục trong một vài ngày tiếp theo.

2. Listen again and complete the data chart.(Nghe lại và hoàn thành bảng dữ liệu.)

Click vào đây để nghe :

(1) winds

(2) homeless

(3) damage

(4) flood

(5) debris

(6) accommodation

Writing

3. Have you or one of your family ...(Cậu hoặc ai đó trong gia đình đã từng trải qua một thảm họa thiên nhiên chưa? Ghi chú về nó vào bảng bên dưới. Hoặc là cậu cũng có thể viết về một thảm họa thiên nhiên mà cậu từng đọc qua.)

Type of natural disaster

Flood

What is this disaster?

Flooding caused by heavy rain for many weeks     

When and where did the disaster occur?

- In 2011

- In the Central region of Vietnam

What are the effect of this disaster?

-       The total number of deaths was 55 people.

-       There were 4 people still missing and 14 others injured

-       Floodwaters had also sunk about 170,000 houses and 23,700 hectares of crops.

-        It damaged some sections of Highway 1

-       Causing traffic congestion while at least 5 trains carrying about 2,000 passengers were also stuck in Quang Tri province.

What has been done to help the victims of the disaster?

-       The government evacuated about 7,200 people out of the danger zone

-       Rescue worker rescued people trapped in the flood

-       Providing health and food for people in flooded areas

-       Giving warning to people to avoid dangerous areas

4.a Use your notes in 3 to ... (Sử dụng các ghi chú trong phần 3 để viết một bản tin.)

Lời giải:

A severe flood in the Central region of Vietnam

A severe flood seriously affected a large area in the Central region of Vietnam in 2011. Flooding caused by heavy rain for many weeks. The flood had serious consequences. In flood areas, the total number of deaths was 55 people. There were 4 people still missing and 14 others injured. Floodwaters had also sunk about 170,000 houses and 23,700 hectares of crops. It damaged some sections of Highway 1 and caused traffic congestion while at least 5 trains carrying about 2,000 passengers were also stuck in Quang Tri province. The government evacuated about 7,200 people out of the danger zone. Rescue worker rescued people trapped in the flood and provided health and food for people in flooded areas. The goverment gave warning to people to avoid dangerous areas . It was expected that the situation would improve soon.

Hướng dẫn dịch:

Lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung Việt Nam

Một trận lụt nghiêm trọng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến một khu vực rộng lớn ở khu vực miền Trung của Việt Nam vào năm 2011. Lũ lụt do mưa lớn trong nhiều tuần. Trận lụt đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ở vùng lũ, tổng số người chết là 55 người. Có 4 người vẫn mất tích và 14 người khác bị thương. Lũ lụt cũng đã tiến chìm khoảng 170.000 ngôi nhà và 23.700 ha hoa màu. Nó đã làm hư hỏng một số đoạn của Quốc lộ 1 và gây tắc nghẽn giao thông trong khi ít nhất 5 chuyến tàu chở khoảng 2.000 hành khách cũng bị kẹt ở tỉnh Quảng Trị. Chính phủ đã sơ tán khoảng 7.200 người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhân viên cứu hộ đã giải cứu những người bị mắc kẹt trong trận lụt và cung cấp sức khỏe và thực phẩm cho người dân ở những vùng bị ngập lụt. Chính phủ đã cảnh báo cho người dân để tránh các khu vực nguy hiểm. Dự kiến tình hình sẽ sớm được cải thiện.

Xem toàn bộ Soạn Anh 8 mới: Unit 9. Natural disasters

Xem thêm các bài cùng chuyên mục

ADVERTISEMENT